meadow-680607__480

Skąd wziąć ten autorytet?

Posted on Posted in Uncategorized

Nauczycielowi bardzo trudno jest  zbudować autorytet, jeśli nie oprze go o faktycznie wyznawane przez siebie wartości. Warto w związku z tym odpowiedzieć sobie na pytania: „Co chcę osiągnąć będąc nauczycielem? Kim jestem dla swoich uczniów? Z czym moi podopieczni powinni wyjść w efekcie naszej wspólnej pracy?”. A kiedy już na nie odpowie, dobrze żeby pomyślał, jaki uzyskane odpowiedzi wpływają na jego osobiste życie i funkcję którą pełnią wobec swoich podopiecznych. Warto mieć, a następnie konsekwentnie postępować o oparciu o wypracowane przez siebie zasady i reguły. Dobrze, kiedy są one jasne i zrozumiałe nie tylko dla nauczyciela, ale również dla uczniów.

Kolejna podstawa to szacunek jaki nauczyciel żywi wobec swoich podopiecznych. Autorytet bowiem budowany jest nie na hierarchii, ale na dobrych relacjach. Na traktowaniu innych równie poważnie jak siebie. I nie chodzi tu wcale o tzw. „partnerstwo”. To bowiem między dorosłymi a dziećmi bywa trudne. Chodzi o umiejętność skupienia uwagi, słuchania, reagowania i poważnego traktowania potrzeb i propozycji innych. I umiejętne tłumaczenie, kiedy zdanie, postawa czy poglądy drugich bywa niemożliwe do zaakceptowania. I tłumaczenie dlaczego.

Ucznia,  tak jak każdego człowieka należy  traktować z szacunkiem. Wszyscy bowiem  mamy godność  i to nauczyciel w szkole powinien stać na jej straży. Dziecko w klasie powinno się czuć dobrze. Powinno mieć ugruntowane przeświadczenie, że nauczyciel jest po to, by mu pomóc. Poczucie, że dorosły nie prowadzi lekcji, by udowodnić, że uczeń niewiele  wie, ale po to, by nauczyć go, jak  wspaniale jest wiedzę zdobywać. Jednocześnie należy jednak pamiętać, że praca nauczyciela wiąże się z określonymi wymogami, w tym z koniecznością stawiania wyraźnych granic. Uczniowie muszą dokładnie wiedzieć, jakie reguły obowiązują zarówno ich, jak i nauczyciela. Reguły warto ustalać wspólnie. I koniecznie trzeba ich potem solennie przestrzegać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *